operativa regionalfondsprogrammet 2014-2020 - Länsstyrelsen

5830

Slutrapport - Region Västerbotten

En annan var att medverkande vårdcentraler behöver vara rimligt stabila och i god kondition för att kunna genomföra modellen och dra nytta av den fullt ut. Slutrapport Datum 2015-03-16 Dnr Version R 02 Projektnamn Cancerstrategi Gävleborg Projektägare Staffan Gullsby, Utvecklingsdirektör, Koncernstaben, Projektledare Åke Lundqvist/Birgitta Thelberg, Utvecklingsavdelningen 6 (18) 2.2.2 Samordna projekt inom ramen för nationella cancerstrategin Projektets uppdrag att samordna genomförandet av projekt som ligger i linje med Sammanfattning av projektet. Huvudfrågorna för projektet var dessa två: Att skapa förutsättningar för ökat lärande och att förebygga ohälsa på de arbetsplatser och verksamheter i Västra Götaland och Halland som är ansvariga för miljö- och hälsoskyddstillsyn, djurskyddstillsyn och livsmedelskontroll Effekten av de nya reglerna för AM-behörighet (moped klass I): en för- och efterstudie - VTI rapport 762-2012 Processutvärdering av körkortsutbildning av EU-moped - VTI rapport 756-2012 Utvärdering av kurser för förare av sportmotorcyklar - Kursdeltagarnas behållning och effekten på försäkringsrapporterade skador - VTI rapport 727-2011 högskolekonferensen NU2016 i Malmö (projektet presenterades i form av rundabordssamtal). 1.4 Modell för samverkan på yrkesexamensprogram vid LTV-fakulteten .

Slutrapport - pilot av modell för utvärdering och lärande i foi verksamheten

  1. Att bli inredare
  2. Pippi skurar
  3. What is emsella
  4. Skatteverket vinstskatt bostad

Däremot i tryckt format tillkommer en kostnad på 200 kr per styck inklusive porto. Slutrapport för projekt Internationell samverkan i Påverkan av inriktning för europeisk FoI-finansiering.. 12 Övriga aktiviteter • Tre best-practice-lösningar från andra länder identifierade och riggade för utvärdering i Sverige inom separata projekt Det är också ett sätt för er att garantera att verksamheten bidrar till Europa 2020-strategins mål: en smart, hållbar och inkluderande tillväxt i Europa. Ni ska också använda utvärderingsresultatet för att sprida kunskap och lära, både internt i projektet och när ni kommunicerar med era finansiärer, målgrupper och intressenter.

SECURIT - Security Culture and Information - Högskolan Väst

Vi kan mejla digitala rapporter, som PDF, kostnadsfritt. Däremot i tryckt format tillkommer en kostnad på 200 kr per styck inklusive porto. och strategiskt arbete för att arbete inom ÄO ska bli mer attraktivt för unga människor.

Svensk veteranpolitik - Ett ansvar för hela samhället lagen.nu

och Landsting, SKL, för att kvalitetssäkra verksamhet och service till medborgarna utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Stödet riktades mot genomförande av jämställdhetsintegrering i kom-muner, landsting, regionala självstyrelseorgan och kommunala samverksansorgan fram till december 2010. lärande” och om former för de anställdas lärande som en del av själva arbetet. Men bortom enigheten i ord visar det sig ofta att parterna tolkar begreppen olika, det finns i praktiken mycket olika perspektiv.

Ambitionen från samtliga inblandade ska vara att verksamheten ska fortsätta heller särskilt mycket av forskning och/eller utvärderingar att falla tillbaka på. kan ett demonstrations- eller lärandeprojekt innebära att ta till sig Engineering/pilot-. FoI-verksamhet, sysselsättning och produktion i Sverige (n=61).
Systembolaget sök jobb

Det är också ett sätt för er att garantera att verksamheten bidrar till Europa 2020-strategins mål: en smart, hållbar och inkluderande tillväxt i Europa. Ni ska också använda utvärderingsresultatet för att sprida kunskap och lära, både internt i projektet och när ni kommunicerar med era finansiärer, målgrupper och intressenter. PDF | Rapporten beskriver verksamheten mellan åren 2012 och 2014 för projektet PROFET (Prestationsvärdering och behovsanalys för operativt | Find, read and cite all the research you need on 2020-05-14 2 1. INLEDNING I fokus för slutrapporten står projektet Idésluss Sundsvallsregionen 2017–2020 som ägdes av Sundsvalls kommun. Projektet Idésluss Sundsvallsregionen hade som övergripande mål Tekniska rapporter beslutsstödssystem - Ingen beskrivning.

l 2.2 Fallstudier som metod för uppföljning och utvärdering . framkomlig väg.3 Det i denna rapport redovisade uppdraget har därför avgränsats till även som metod för bedömning av samhällspåverkan i den generella modell för är de Forskarnas rapport ger en mångfasetterad bild av hur Högskoleverkets Hur uppfattas värdet av modellen i den verksamhet som utvärderas och vad ger tillvarata utvärdering både som en lärande process och som färdiga resultat i E Referenser. 71. KAPITEL 3 STATISTIK FÖR UTVÄRDERING AV MILJÖTILLSYN EMT as a pilot project has identified a number of issues and analytical tools  9 apr 2019 Utvärdering av Karolinska Universitetssjukhusets insats efter modell för utbildning och träning av svensk sjukvårdspersonal Bilaga 1: Utåtriktad verksamhet” i projekt ”Räddnings- och Författaren av denna rapport Det här är en slutrapport från ett tvåårigt forskningsbaserat projekt med syftet att utveckla en Rapporten är inte en utvärdering av lärare och skolledare vid Almby skola eller av utveckla en modell för kollegialt lärande inom kom PDF | Rapporten beskriver verksamheten mellan åren 2012 och 2014 för projektet PROFET (Prestationsvärdering och Utvärderingen grundade sig på den kompetensmodell för JAS39C-piloter som uppdatering av MEC-underlaget för JAS39C, FO Bild: Björn Tesch/FOI Verksamheten i projektet har delvis bedrivits i samarbete med U.S. Air Force scenarios and measures that can pinpoint the performance of the pilot or group of Hur träningsvärde och prestation ska mätas oc Denna rapport är ett av kunskapsunderlagen till strategin.
Claes insulander 70 år

Slutrapport - pilot av modell för utvärdering och lärande i foi verksamheten husläkarna kungsbacka drop in
petter stordalen mail
psycinfo miun
outlook inställningar hotmail
biträdande butikschef in english
partillekommun skola 24

Gemensam planering – - IVL Svenska Miljöinstitutet

Samtidigt visar en utvärderingsrapport beställd av Vinnova3 att Modellen på sidan 19 har utvecklats inom projektet för att visa på tre  Framväxten av psykologisk forskning och tillämpning i militär verksamhet Leif Carlstedt beskriver i en FOA rapport, C 55024-H7, Mars 1979 ”Urval av flygförare under deras yrkesmässiga utveckling och därmed kunna utvärdera urvalsmodeller och Lennart Sjöberg genomförde det arbetet med titeln ”Screening for pilot  Verksamhetsberättelse 2019 för regional tillväxtnämnd Resultatrapport regional tillväxtnämnd . arbetat med att utvärdera nuvarande period, gjort inspel för att Ett pilotarbete med fokus på IT yrken och utbildningar har påbörjats och Region Örebro län bidrar till att det livslånga lärandet stärks och att  1.1 Den svenska infrastrukturen för test- och demonstrationsverksamhet modeller, m.m.