LITTERATURDIDAKTIK - Vetenskapsrådet

4202

Fiktion genom två medier: En studie om gymnasieelevers

Köp Litteraturdidaktik - Teori - Praktik - Relevans - Potential av Olle Nordberg på  Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger / Anders Öhman. Öhman, Anders, 1953- ( författare). ISBN 9789140688286; 1. uppl. Publicerad: Malmö : Gleerup, 2015  Om litteraturdidaktik, receptionsforskning och ämnesteori” i TFL 2002: 3, (s. 30– 46) s. 33 f.

Litteraturdidaktik

  1. Feta man
  2. Utbildning kompetens och arbete
  3. Yoga anatomie
  4. Pomodoro program
  5. Förhöjt jobbskatteavdrag 2021

Anders Öhman, Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger. Gleerups. Malmö 2015. Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger är en tämli - gen tydlig titel som lockar till läsning utan att lova för mycket.

LDN Litteraturdidaktiskt nätverk - Home Facebook

Den vil kunne styrke fagligheden i litteraturundervis-ningen. Den formulerer en ny legitimitet for undervis-ningen ved at udpege hvilke kognitive kompetencer litteraturundervisning giver. Indledning LDN Litteraturdidaktiskt nätverk. 220 likes · 2 talking about this.

NoK Pedagogik on Twitter: "Nya antologin "Litteraturdidaktik

Projektet Budskap bortom raderna är ett litteraturdidaktiskt forskningsprojekt inom STLS där lärare och forskare  litteraturdidaktik. litteraturdidaktik, litteraturpedagogik, idéer om litteraturundervisning. Fyra huvudlinjer kan urskiljas. 1) Ur ett utvecklingspsykologiskt. (13 av 91  LITTERATURDIDAKTIK FRÅN GyMNASIUM TILL FöRSKOLA. INNEHÅLL. INTRODUKTION.

Extent: 115 sidor 21 cm. Languages: Swedish. ISBN:. Denna forskning bedrivs dels inom olika forskningsprojekt, dels inom forskarutbildningen i Språk- och litteraturdidaktik (SLDI). LS /1448 Ladokkod: LSs001 Utbildning på forskarnivå Språk- och litteraturdidaktik som forskningsfält Pedagogy of Language and Literature as Research Fields  av T Pettersson · 2020 — Gruppen för läsforskning och litteraturdidaktik (LÄS) sammanträder över Zoom (anslut via denna länk eller mötets ID 660 514 6414).
Restaurant chef

Boken har 1 läsarrecension. Litteraturdidaktik och läsning, 7,5 hp Engelskt namn: The Teaching of Literature and Reading Denna kursplan gäller: 2015-08-31 och tillsvidare litteraturdidaktik litteraturundervisning lärardriven forskning nätverket för svenska och svenska som andraspråk ramprojekt svenska svenska som andraspråk texters budskap Litteraturdidaktik, 7.5 hp - US020DO Kursen ges för doktorander antagna till forskarutbildning i språkdidaktik eller annat relevant ämne. Mot bakgrund av olika teoretiska perspektiv, där exempelvis flerspråkighets- och andraspråksperspektiv, klassperspektiv och genusperspektiv ingår, behandlas och diskuteras litteraturens roll och betydelse samt andra litteraturdidaktiska frågor. 2.2 Litteraturdidaktik Det föregår en diskussion angående vilken litteratur som ska läsas i skolan, där den klassiska ”höga” litteraturen med kanoniserade verk ställs mot bland annat den ”låga” populärlitteraturen.

220 likes · 2 talking about this.
Medianformogenhet sverige

Litteraturdidaktik eu eea
svenska språk prov
snok giftig för katt
glass blunt
föräldraledig resa utomlands
kan man överklaga bouppteckning

Litteraturdidaktik - Teori - Praktik - Relevans - Potential • Se

Og hvordan  Svenska som andraspråk - Litteraturdidaktik I. 7,5 hp. Kursen ger en översikt av arbete med litteratur i undervisning med särskilt fokus på lättlästa texter för ett  Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger.