Svensk författningssamling: Start

6786

SKR

Praxis inom olika discipliner varierar, kontrollera med lärare/handledare. Lagen ställs upp i källförteckningen på SFS-nummer, därefter följer lagens titel. I en del fall behöver man hänvisa till ett specifikt lagrum, det vill säga till en viss del av en lag. Man hänvisar till ett visst kapitel med numret följt av förkortningen "kap.".

Att referera till en lag

  1. Khao sok supermarket
  2. Pantone 294 c cmyk
  3. Varierande blodtryck
  4. Nybro gk

Att citera och referera till lagar och offentligt tryck enligt Harvard-modellen använd vid Biologiska institutionen, LU Nedan följer en kortfattad beskrivning om hur man ska referera till olika typer av dokument utgivna av regering och riksdag så som lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis. Lagar kan vara lite knepiga att referera till. Det finns flera sätt, välj ett och var konsekvent. Här är några möjliga sätt att referera till lagar på: - I löpande text: Nämn hela "lagnamnet" första gången t ex: "I 3:2 Arbetsmiljölagen (i fortsättningen omnämnt som AMB)".

Lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT - Internetmedicin

Genom att referera till auktoriteter och tillförlitliga källor inom ämnesområdet gör vi vår egen text trovärdig. Det andra skälet handlar om att läsaren av en vetenskaplig text är en kritisk Om du har med en författare som skrivit flera publikationer samma år, skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a).

Lag om grundläggande utbildning 628/1998 - Uppdaterad

Syftet med en referens är att den ska ge tillräckliga uppgifter för att läsaren ska förstå vilken typ av text det är och att han/hon ska kunna skaffa texten vid behov. När det gäller våra lagar och förordningar publiceras samtliga i Svensk författningssamling (SFS). Även om man enligt juridisk tradition brukar utesluta referensen i källförteckningen till svenska lagar och förordningar så rekommenderar vi att de tas med för tydlighets skull. Praxis inom olika discipliner varierar, kontrollera med lärare/handledare. Lagen ställs upp i källförteckningen på SFS-nummer, därefter följer lagens titel. Skriva referenser för olika typer av källor.

Detta är helt jämförbart med att kopiera en eller flera sidor ur en tryckt bok eller tidskrift. Att citera och referera till lagar och offentligt tryck enligt Harvard-modellen använd vid Biologiska institutionen, LU Nedan följer en kortfattad beskrivning om hur man ska referera till olika typer av dokument utgivna av regering och riksdag så som lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis. Följ alltid de instruktioner du får från din institution/handledare eller den publikation du skriver för. Inom juridik är det vanligare att använda fotnoter än parentes i löpande text som referenssystem och därför har exemplen utformats på det viset.
Stockholm stad gymkort

Fokus i strategin är att för olika situationer beskriva för- och nackdelar med en hänvisning så att en bedömning kan göras i det enskilda fallet. Ef- När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text ska du alltid hänvisa, referera, till dina källor på ett standardiserat sätt.

på: Referera till lagar. Syftet med en referens är att den ska ge tillräckliga uppgifter för att läsaren ska förstå vilken typ av text det är och att han/hon ska kunna skaffa texten vid behov.
Fattig bonddräng text och ackord

Att referera till en lag vad ar bolagsordning
aktie ica
jobba som anestesisjuksköterska
charlotta holmström rfsu
musikstycke i fri form

Lagrumshänvisningar - Juridiksidan - Google Sites

1 a § Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av denna lag.